Avatar's IceNguyen

Ghi chép của IceNguyen

Đừng hỏi những gì lẽ ra sẽ thế.

Có một ông sư già đạo cao đức trọng trụ trì một viện lớn khi ốm nặng gọi tay đệ tử cưng nhất đến hỏi ''Sau khi thầy chết các con sẽ làm gì?''. Vị đệ tử trả lời ''Con không biết''. Ông sư già lại gặng hỏi, vị đệ tử tát thầy một cái rồi bảo ''Nằm yên mà ngủ đi, hỏi ngu lắm.''

Vị sư già yên tâm mà tịch diệt cõi niết bàn. 

4587 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
VuonChuoi
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết