Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Phổ cập ngữ pháp tiếng Anh: Sờ trước hay sờ sau?

Remember: Nếu đã sờ trước thì thôi sờ sau, mà không sờ trước thì sau phải sờ
  • Next lessons become harder
vì lessons = Những bài học, là số nhiều, nên become ko cần thêm s nữa
ngược lại
  • Next lesson becomes harder
vì lesson là số ít, cho nên become cần chia ở dạng số ít, tức là trở thành becomes
3836 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi leanh89 , ntvim882 người nữa
shimon
Hay
10 năm trước· Trả lời
Grarandos
đọc title cứ tưởng sở hữu cách, sờ trước thì ko cần sờ sau. LHers' activitty và LHer's activity
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết