Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Phổ cập ngữ pháp tiếng Anh: Sờ trước hay sờ sau?

Remember: Nếu đã sờ trước thì thôi sờ sau, mà không sờ trước thì sau phải sờ
  • Next lessons become harder
vì lessons = Những bài học, là số nhiều, nên become ko cần thêm s nữa
ngược lại
  • Next lesson becomes harder
vì lesson là số ít, cho nên become cần chia ở dạng số ít, tức là trở thành becomes
4338 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi leanh89 , ntvim882 người nữa
shimon
123nono
12 năm trước· Trả lời
Grarandos
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết