Avatar's Misu

Ghi chép của Misu

04 Đi tìm

Nắng đã tìm anh chiều nay rồi đó nhóc
Báo hè sang bằng một cơn mưa đầy nắng
Giọt mưa vương trên tóc
Giọt nắng vương trên tóc
Hè sang !

Nhóc còn nhớ hè này năm ngoái
Những tiếng ve râm ran phố chiều
Anh gom hoài gom mãi
Tặng cho nhóc và gửi lời yêu...
Nhóc còn nhớ cái lắc đầu nhí nhảnh
Nhóc mười bảy,
Bé quá phải không anh ?

Nhóc là ráng chiều non nớt tím
Anh vẫn mãi đi tìm
Nơi phố lạ
Rồi nhầm lẫn, rồi nhận ra
Ráng chiều này khác ráng chiều tím đỏ
Anh đã yêu

Anh đã yêu
Nơi quê mình
Hè đã sang cao vút cánh diều
Anh đi tìm nhóc một chiều lạ lẫm
Không ráng chiều tím đỏ
Một chiều mây xanh thẫm
Hè năm nay không phải hè năm ngoái
Nhóc hôm nay không còn là nhóc ngày qua
Chợt nhìn lại
Cánh diều đứt, bay mãi cuối trời xa....
(2003)
4774 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Snowflake
Website liên kết