Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Bệnh trầm kha của học trò mình là viết sai chính tả quá nhiều :(

Cả 9x và 8x :(

S, X
L, N
Tr, Ch
R, D, Gi
...
3835 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cucaiduong , shimon
cucaiduong
cái đề mục của bác cũng xai trính tả dồi kìa
xửa nại nà " bệnh chầm kha của học chò mình nà viết xai trính tả quá nhiều"
10 năm trước· Trả lời
ohisee
ờ, bệnh chầm kha của học trò mình nà viết xai trính tả dất nhiều
10 năm trước· Trả lời
cucaiduong
tên bác cũng xai nè nè lữa đó "ohyxee"
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết