Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Bệnh trầm kha của học trò mình là viết sai chính tả quá nhiều :(

Cả 9x và 8x :(

S, X
L, N
Tr, Ch
R, D, Gi
...
4295 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cucaiduong , shimon
cucaiduong
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
cucaiduong
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết