Avatar's phieu

Ghi chép của phieu

Chủ nhật

Sáng chủ nhật, ngồi nghe lại Chị tôi và Hà Nội đêm trở gió.
Lại thấy lòng êm và tịnh lạ lùng.

4699 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt
Website liên kết