Avatar's phieu

Ghi chép của phieu

dreaming (1)A,
nhìn ảnh của Râu lại thèm sáng chạy xe vòng vòng quanh phố cổ, ngồi nhấm cafe Tạ Hiện. Hoặc là thẳng Quảng Bá, mua hoa này hoa kia ra Long Biên ngồi đón tí gió mát.
4698 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , Snowflake1 người nữa
greenleaf8x
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết