Avatar's phieu

Ghi chép của phieu

dreaming (1)A,
nhìn ảnh của Râu lại thèm sáng chạy xe vòng vòng quanh phố cổ, ngồi nhấm cafe Tạ Hiện. Hoặc là thẳng Quảng Bá, mua hoa này hoa kia ra Long Biên ngồi đón tí gió mát.
3765 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , Snowflake1 người nữa
greenleaf8x
Nhớ cái hôm tao với mày quần đùi mua hoa 5h sáng quá :x
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết