Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Cổ tích Lô đề

Trong tiểu thuyết “Ông lão đánh cá vs Bà già đánh lô”, cái ngày ông lão đánh cá gặp con cá vàng thì đề về bao nhiêu ?

4761 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi clee0___0 , friday2 người nữa
Website liên kết