Avatar's Grarandos

Ghi chép của Grarandos

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

cuối cùng cảm giác cũng đã tiến bộ hơn nhiều. :). Vẫn giữ được bình tĩnh.Nói chuyện vs papa, papa khăng khăng kêu mình làm cho con mèo nó ăn vụng. Mình không, papa vẫn nói, mình cũng nói.Cuối cùng papa nổi điên lên chửi mắng, mình vẫn bình thản nói:" nếu giờ ba lấy bằng chứng dc, con xin quỳ gối xin lỗi ba, còn nếu không, đừng bắt con nghe theo ba" ... Tiếp tục chửi =)), mình bỏ bát cơm, uống ly nước rồi lên nhà viết những dóng này 
4330 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
cucaiduong
123nono
12 năm trước· Trả lời
Grarandos
123nono
12 năm trước· Trả lời
cucaiduong
123nono
12 năm trước· Trả lời
Grarandos
123nono
12 năm trước· Trả lời
cucaiduong
123nono
12 năm trước· Trả lời
Grarandos
123nono
12 năm trước· Trả lời
Grarandos
123nono
12 năm trước· Trả lời
cucaiduong
123nono
12 năm trước· Trả lời
Grarandos
123nono
12 năm trước· Trả lời
cucaiduong
123nono
12 năm trước· Trả lời
Grarandos
123nono
12 năm trước· Trả lời
cucaiduong
123nono
12 năm trước· Trả lời
Grarandos
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết