Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Mập Xấu

4 tuổi: hỏi "cá sấu và cá mập oánh nhau thì con nào thắng?"
Đối tượng: chú, lúc đó chú học lớp 12 thì phải
Chú trả lời: cá mập
25 tuổi: tìm ra bằng chứng cá sấu nước mặn xơi cá mập

BTW, thích thịt cá sấu hơn vi cá mập
4196 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Snowflake , Misu
mr_zeroxxx
123nono
12 năm trước· Trả lời
rhonelion
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết