Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Xoá mẹ 'Page' Facebook đi

"Rất khó làm một người hiểu một vấn đề khi công việc của người đó phụ thuộc vào việc không hiểu vấn đề đó"

1. Page và Profile là 2 thứ khác nhau hoàn toàn. Fan và Friend cũng là 2 thứ khác nhau hoàn toàn. Profile thì bị giới hạn 5000 Friends cộng Page Likes, Page thì không giới hạn số lượng Fan.

2. Page là để làm tiền, và đó là công việc của marketers & bộ phận truyền thông của các tổ chức. Bảo các marketer đừng dùng Page là vô nghĩa.

3. Profile thì tuỳ mục đích sử dụng.
Ví dụ 1: A dùng cây snooker để giải trí và kết bạn. B dùng cây snooker để thi đấu chuyên nghiệp và kết bạn. Thế nên cách dùng cây snooker của B khác cách dùng của A. Bảo B đừng đụng đến cây snooker là vô nghĩa.
Ví dụ 2 cụ thể hơn: C dùng Facebook để giải trí và kết bạn. D dùng Facebook làm rolodex. Bảo D dùng Facebook giống C là vô nghĩa.

4. Dùng Facebook làm công cụ không có nghĩa là xem nhẹ quan hệ trên Facebook

5. Có người kiếm được việc làm qua Facebook. Bảo họ đừng dùng Facebook là vô nghĩa.
4196 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Lemd , venicex
Faceless
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zonion
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết