Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Hoang tưởng

Bị hoang tưởng sợ RSI nên không đụng đến mouse nhiều

Màn hình thấp nên bỏ bookmark toolbar. Gọi bookmark thì Alt+B (Firefox)

Kết quả: không dùng nút bookmark Hay để gửi link

Mà F6, linkhay.com/submit

Hậu quả: submit khó hơn
4189 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
greenleaf8x
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
12 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết