Avatar's Misu

Ghi chép của Misu

Áp lực

Nhiều khi thấy mệt mỏi và hay có những biện hộ cho sự mệt mỏi lười nhác.

Tuy nhiên có một áp lực rất lớn là tự trong tâm phải có hướng giải quyết mệt mỏi và bế tắc trong lòng mình như thế nào cho phải.

Cuộc sống đơn thuần chỉ là sự tồn tại của cá nhân thì rất khỏe, hoặc có thể làm cho bằng hết mới thôi, hoặc buông xuôi xừ cho nó gọn. Vấn đề ở chỗ cuộc sống phải là sự tồn tại trong một quần thể chứ không phải là đơn lẻ cá nhân. Thành ra đôi khi thấy sống được cũng là một áp lực lớn.

 

Nói chung, mệt.

4757 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi gachua , h2o4 người nữa
Website liên kết