Avatar's mr_zeroxxx

Ghi chép của mr_zeroxxx

Trùng kênh

Mọi người cố gắng tìm hiểu xem những kênh mình định lập xem đã có trước chưa bằng việc search trên LH hoặc search kênh + tên LH bằng google. Hiện tại có một số kênh trùng nhau như am-nhac và am nhac. 
4682 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Achilles , apple133 người nữa
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết