Avatar's Misu

Ghi chép của Misu

Tập 06: Xin anh đừng yêu biển


Xin anh đừng yêu biển
Nếu chỉ vì yêu em
Những con sóng lặng êm
Sẽ tủi thân hờn khóc
Sẽ thì thầm trách móc
Phải chia sẻ tình yêu
Nếu anh yêu em nhiều
Tình yêu dành cho biển
Không vẹn tròn dâng hiến
Biển sẽ phải cô đơn
Biển sẽ rất tủi hờn
Anh chỉ nhớ đến biển
Mỗi khi anh nhớ em
Anh chỉ thấy yêu biển
Khi anh còn yêu em
Tình yêu rất ích kỷ
Và biển biết nghĩ suy
Biển là một con người
Biển sẽ biết mỉm cười
Với người nào yêu nó
Bằng tình yêu đôi lứa
Anh ơi đừng yêu biển
Nếu chỉ vì yêu em.
( 2004)
4743 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi AT09
Website liên kết