Avatar's Danghoan

Ghi chép của Danghoan

Ngã bao nhiêu lần nữa

ta fai nga bao nhieu lan moi tro nen khon lon? Nga la dau nhung hay cu dung day buoc tiep. Neu chi dung yen vi so nga, so dau thi mai mai cung chi la ke hen nhat, cuoc doi cung chi den the ma thoi. Cang di nguy co vap nga cang cao, nhung ko di se chang bjo den dich.
3945 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi h2o , ChuTu1 người nữa
Website liên kết