Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Gửi tin vào đúng kênh

Vấn đề: nhiều kênh trùng tên và ô submit link chỉ có tên kênh không có thêm thông tin gì khác.

Giải pháp hiện tại: xem qua tất cả các kênh mình đang follow và nhớ thứ tự thời gian tạo của kênh mình muốn gửi vào. Ô chọn kênh trong box submit hiện tại sếp xếp thứ tự thời gian từ mới tới cũ. Chọn kênh đếm từ dưới lên.

Gợi ý: ô chọn kênh có thêm thông tin về số followers và chủ kênh

4180 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi h2o , Krad1 người nữa
Ice
Ice
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
minh
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết