Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Các cặp yêu nhau đi đâu? No 1

Phỏng vấn 1 đôi đang yêu: Bạn thường đi đâu chơi?

Answer: Nhiều lắm, nhớ ko xuể, thường là Xi-nê
Question: và?
A: Sau đó là Big Xê
Q: rồi?
A: Ka Ef Xê!
Q: tiếp?
A: Xi-nê
Q: ????
A: Ka Ef Xê, - Big Xê -
Xi nê - Ka Ép Xê - Big Xê
Xi nê - Ka Ép Xê - Big Xê ..............................
Q: ak , ak, sao ko cho thêm Ka ra ô kê vào cho nó NHIỀU :(
3806 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi gachua , bemeo384 người nữa
ohisee
http://linkhay.com/yeu-nhau-nen-di-dau-choi-chong-chi-dinh-khong-ban-den-chuyen-nhay-cam-nhu-nha-nuoc-hoac-lam-gia-trang-hoac-tuong-tu/298832
10 năm trước· Trả lời
mrPonPon
Cho nó phê chứ
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết