Avatar's gachua

Ghi chép của gachua

Áo đỏ em đi giưã phố đông...

 Áo đỏ em đi giưã phố đông
 Cây xanh như cũng ánh theo hồng
 Em đi lưả cháy trong bao mắt
 Anh đứng thành tro em biết không?
4174 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi shimon , h2o4 người nữa
shimon
123nono
12 năm trước· Trả lời
gachua
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết