Avatar's bree

Ghi chép của bree

Nothing to attention...^^

Ngày xưa còn nhỏ mong được làm người lớn để được tự chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Giờ thì lại mong dù là người lớn nhưng không phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình :))
4734 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi meomeo93 , TaySac4 người nữa
Website liên kết