Avatar's phieu

Ghi chép của phieu

nắng tắt


Đã nhiều rồi tìm anh,
Em không nhớ đã tìm gặp anh,
Biết bao lần rồi?
4663 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , h2o1 người nữa
Website liên kết