Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Trai đẹp phần 2

Được @Hara hỏi đích danh ý kiến về các sự kiện gần đây của LinkHay.

Ý kiến của mình là nếu Yuriko_Matsui, tuanlinh25, vn12a12, Igorkuto và các bạn khác giảm hoạt động ở LinkHay bởi vì (as a result of) các sự kiện đấy thì rất đáng tiếc.

Nhưng mình luôn tôn trọng quyết định của các bạn. Thân
4159 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi apple13 , nguyenhunghai7 người nữa
Website liên kết