Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Trai đẹp phần 3

Đời có gì sướng? Chuyện trai gái.
Mà chuyện trai gái thì càng ít dùng đầu càng sướng.

Cái gì khác càng ít dùng đầu càng sướng? iPad.

Kết luận: iPad phù hợp cho các trai trynh như @Quanph đi cưa gái hay @tradaonline đi cưa trai. Các bác không trynh như bác @TanNg http://linkhay.com/feed/3264117 dây vào làm gì :">
4162 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi 8509 , Quanph2 người nữa
Quanph
123nono
12 năm trước· Trả lời
tradaonline
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết