Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Bó tay thằng Yahoo, toàn táng 50% CPU của mình :(

ak, ko gửi được ghi chép vô đề nhỉ :(, chắc vô đề phải chơi status
4244 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi yuki24 , Grarandos
Website liên kết