Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu 1 công ty không tận dụng được nhân tài, không thu hút được nhân tài?

Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu đặt câu hỏi câu hỏi tương tự ở quy mô lớn hơn (quốc gia chẳng hạn!!!)???
4298 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết