Avatar's Linkhayer194

Ghi chép của Linkhayer194

Những ai tên Hiếu vào báo danh

Tình hình là hôm qua chát với 1 em gái trên Link hay --
Chát 1 hồi --- mới vỡ lẽ ra là em ấy nhầm tên--
Hóa ra nhiều người tên Hiếu ---- theo như mình được biết thì có ít nhất 3 ông @@ trong đó có mình ---  anh em vào báo danh nào -- nhanh còn ăn tất niên
3944 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi NguoiDauKhoVN
Website liên kết