Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Cái sai của người khác

Một trong những điều khó khăn trong cuộc sống làm sao để nói được cho người khác về cái sai của họ, mà họ nghe mình, còn có cảm tình với mình, và đồng thời nếu họ đúng mà mình tưởng họ sai thì có cơ chế để mình nhận thức được...
4296 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Snowflake , bemeo382 người nữa
Website liên kết