Avatar's sipjin_tu82

Ghi chép của sipjin_tu82

Mâu thuẫn giữa việc kiếm khách hàng mới & giữ chân khách hàng cũ

Trong kinh doanh, luôn luôn có sự mâu thuẫn giữa việc thu hút khách hàng mới với việc phục vụ các khách hàng cũ. Các Công ty thường đánh giá mức độ phát triển dự kiến căn cứ vào lượng khách hàng mới để tạo nên một mức doanh thu nào đó. Họ cũng có thể dễ dàng tính toán chi phí kiếm khách hàng mới cũng như đánh giá doanh thu mong đợi trên mỗi khách hàng.
Tình hình các doanh nghiệp thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ

altChẳng hạn, một công ty truyền hình cáp thường dựa vào các tiêu chuẩn của ngành và kinh nghiệm trước đây của mình để thu hút số người thuê bao mới và tính toán doanh thu trên mỗi khách hàng. Mặt khác, các nghiên cứu trước đây cũng cho thấy khách hàng ngày càng yêu cầu nhiều hơn và những nhà kinh doanh ngày càng khó thỏa mãn nhu cầu của họ hơn.

Trong khi có thể dễ dàng tăng thêm doanh thu trong thời gian ngắn bằng cách thu hút khách hàng mới, thì các công ty cần phải nỗ lực nhiều hơn để thỏa mãn các khách hàng đã có.

Theo một cuộc điều tra của Công ty NFI Research, đa số các nhà điều hành và quản lý cấp cao cho biết, khi nói đến việc phục vụ khách hàng, Công ty của họ coi trọng việc thu hút khách hàng mới đồng thời tìm cách phục vụ nhiều hơn cả những gì khách hàng tốt nhất của công ty mong đợi.

Cuộc điều tra cũng cho thấy các khách hàng tồi thường được đối xử không tốt. 90% Công ty cho biết họ không coi trọng việc phục vụ các khách hàng tồi và 95% cho biết họ không đưa ra giá tốt nhất dành cho các khách hàng này.


Chăm sóc khách hàng tốt là giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới

Tuy nhiên, cũng chỉ có một phần tư số công ty được điều tra coi trọng việc cung cấp giá tốt nhất cho các khách hàng tốt nhất của họ. Một khách hàng nói: "Khi nói chuyện với chúng tôi, các nhà cung cấp luôn làm cho chúng tôi cảm thấy mình là khách hàng tốt nhất. Họ còn nói rằng chúng tôi luôn nằm trong danh sách ưu tiên, cho dù chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể không phải là khách hàng tốt nhất của họ?

Theo một người khác: “Tất cả các khách hàng đều phải được coi trọng và được đối xử như nhau, được cung cấp giá cả và dịch vụ tốt nhất. Tại Công ty, chúng tôi xây dựng quan hệ gắn bó với khách hàng và giữ chân họ. Tuy giá cả là một tiêu chí quan trọng nhưng dịch vụ khách hàng, điều mà nhiều Công ty không chú trọng, lại giúp giữ chân khánh hàng và đem lại các khách hàng mới thông qua sự giới thiệu?”

Trong kinh doanh, mỗi người đều đóng hai vai trò, vừa là nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ, vừa là người tiêu thụ chúng. Tóm lại, trong khi tìm cách thu hút khách hàng mới, các nhà kinh doanh nên đối xử tốt với các khách hàng hiện có.

4709 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết