Avatar's dinhnghiaaz

Ghi chép của dinhnghiaaz

Hai cha con và con lừa

Có hai cha con dắt con lừa ra chợ bán,cha ngồi lên lưng lừa,con đi bộ theo sau.

Người bên đường thấy thế liền nói:cha gì mà không biết thương con,để cho con mình phải đi bộ.

Nghe vậy người cha liền nhảy xuống lưng lừa nhường cho con cưỡi lừa.Đi môt chốc hai cha con lại nghe người hai bên đường chỉ trích:đồ con bất hiếu ngồi ung dung trên lưng lừa trong khi cha lại đi bộ.

Nghe như vậy hai cha con mới bảo nhau:chỉ còn một cách để cho thiên hạ khỏi nói, là hai ta cùng cưỡi lừa.Thế là hai cha con cùng leo lên lưng lừa.
Nhưng đi được một đoạn họ lại nghe một lời phê bình khác:thật là đồ vô nhân đạo,làm sao con lừa có thể chịu đựng được sức nặng như thế.

Nghe thấy hai cha con lại nhảy xuống khỏi lưng lừa.Lần này lại có người khác phê bình:Đồ dại dột có lừa mà không dám cưỡi lại phải đi bộ.

Hai cha con không biết nghĩ sao phải nai lưng khiêng con lừa đến chợ.
4277 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết