Avatar's sipjin_tu82

Ghi chép của sipjin_tu82

3 câu truyện ngắn hay có ý nghĩa

1. Hai nhà sư gặp một cô gái ở một con suối, một nhà sư cõng cô gái để sang kia bờ. Sang kia bờ, đi một đoạn nhà sư hỏi bạn:

“Từ lúc sang bờ sao bạn có vẻ đăm chiêu thế?”

“Vì ta là người xuất gia mà bạn lại cõng con gái thế là phạm giới nên tôi lo”

“Bạn ơi, tôi đã bỏ cô ấy ở lại, bạn mới là người cõng cô ấy”

2. Một người chửi một nhà sư. Khi chửi xong, nhà sư hỏi:

“Nếu ông cúng đồ mặn cho tôi mà tôi không dùng được thì ông làm sao?”

“Thì tôi mang về”

“Nãy giờ ông chửi tôi nhưng tôi không nhận, vậy ông mang về đi”
3. A: Bố tớ luôn xem tớ như một đứa trẻ
B: Bố tớ còn hơn thế, luôn say xỉn suốt ngày
C: Bố tớ mất khi tớ 11 tuổi

4706 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết