Avatar's sipjin_tu82

Ghi chép của sipjin_tu82

Đỉnh tâm sát

http://trinhanmenh.vnweblogs.com/gallery/7012/previews-med/BATQUAI%5B2%5D.jpgĐỉnh tâm sát  là ở trước  cửa chính, bên cửa sổ, có cây cột đèn, cây to, biển chỉ dẫn giao thông, biển quảng cáo, thùng cầu giao điện lớn, khí của những vật nói trên sẽ tác dụng xung xạ vào nhà làm ảnh hưởng đến những người đang cư ngụ trong nhà, thể hiện như: 

  • Ảnh hưởng xung sát làm cho tinh thần người trong gia đình bất an, cảm thấy luôn lo sợ vẫn vơ, lâu ngày sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thần kinh .
  • Gây một số tai nạn như giật mình, làm rơi đồ vật đang cầm, quên mất chuyện sắp di làm, tư tưởng thiếu tập trung khi đi xe dễ gây ra tai nạn.
  • Tư tuỏng bất ổn định, thường hay cáo gắt vô cớ, không đâu vào đâu.

 

Cách hóa giải:

  • Treo một bát quái đồ có gương lõm quay mặt về gướng hình sát.
  • Treo một xâu bạch ngọc ngũ đế, hoặc minh chú hồ lô để hóa sát.

 

Đây là một hình sát không lớn lắm nhưng không được chủ quan xem thường, nếu như một gia đình chỉ có một  Đỉnh Tâm Sát thì không đủ sát khí để làm tổn thương đến người trong gia đình, nhưng bên cạnh Đỉnh Tâm Sát còn có sát khí khác mà chúng ta chưa phát hiện,  nên có sự cộng hưởng những sát khí sẽ dễ dàng làm tổnh thương đến ta,  cho nên khi phát hiện sát khí nào thì hóa gải liền để chúng ta yên tâm làm việc, lao động, học hành…

4454 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết