Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Thơ nham nhở, ở góc riêng

Viết quàng xiên, xin đừng ném đá.

=>
Bạn làm tiến sĩ trời Tây
Phận mình ngu dốt làm thày VN
4280 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Grarandos , cuong205a1 người nữa
Website liên kết