Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Đa nghi

Trò: Em mất điện thoại, em nghi đứa cùng phòng lấy cắp, hoặc bạn bè nó đến rồi...

Thày: Em không nên nghi ngờ ai :) , khó sống lắm

Trò: Nhưng tính em đa nghi.

Thày: Thế giờ bạn em nhận là nó lấy  ĐT em thì em tin ko?

Trò: Chắc chắn

Thày: Em vừa bảo em đa nghi cơ mà? Lẽ ra phải nghi ngờ lời nói của nó chứ?

Trò: ...........

Lời bàn: Đã đa nghi phải đa nghi cho chót :P, như Pascal đã nói là "Nghi ngờ tất cả", lẽ nào lại cái thì nghi ngờ, cái thì tin ngay như thế ... ;)
3769 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi rongnamkiet , sirmit10 người nữa
TaiTran
Nghi/nghĩ có lợi cho bản thân
10 năm trước· Trả lời
ohisee
không phải vấn đề có lợi, mà là con người có xu hướng tìm bằng chứng cho cái mà họ vốn đã tin từ đầu.
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết