Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Đa nghi

Trò: Em mất điện thoại, em nghi đứa cùng phòng lấy cắp, hoặc bạn bè nó đến rồi...

Thày: Em không nên nghi ngờ ai :) , khó sống lắm

Trò: Nhưng tính em đa nghi.

Thày: Thế giờ bạn em nhận là nó lấy  ĐT em thì em tin ko?

Trò: Chắc chắn

Thày: Em vừa bảo em đa nghi cơ mà? Lẽ ra phải nghi ngờ lời nói của nó chứ?

Trò: ...........

Lời bàn: Đã đa nghi phải đa nghi cho chót :P, như Pascal đã nói là "Nghi ngờ tất cả", lẽ nào lại cái thì nghi ngờ, cái thì tin ngay như thế ... ;)
4700 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi rongnamkiet , sirmit10 người nữa
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết