Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Định nghĩa về từ phản động

1 - Một cái phản di động
2 - Một cái động (cave) có ghép phản
3 - Một động chứa những kẻ làm phản
....
4279 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cucaiduong
TM8
TM8
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết