Avatar's kairy

Ghi chép của kairy

:-> :">

Hôm nay lớp mình học buổi đầu tiên của kỳ 2, cơ mà do mình báo nhầm phòng học nên 1 nửa lớp ngồi chơi ở 409 trong khi đáng ra phải học ở 410:"> Ngại quá. Cơ mà ngồi học ở 410 1 lúc thì bóng điện hỏng, cả lớp lại kéo nhau sang 409 học. Đấy chưa, mình cũng có tài dự đoán khác gì mấy ông thầy bói đâu :->
4145 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi kanishi
janny
123nono
12 năm trước· Trả lời
kairy
123nono
12 năm trước· Trả lời
WhY_L0vE
123nono
12 năm trước· Trả lời
kairy
123nono
12 năm trước· Trả lời
WhY_L0vE
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết