Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Đánh kẻ chạy đi, ..chứ không ai đánh kẻ chay lại

Vì, ..khi quay lại nó thường mang theo ..đồng bọn (hoặc có hàng mới :P )
4270 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi bemeo38 , clee0___07 người nữa
Website liên kết