Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Ngữ pháp tiếng Anh

Quá khứ = Kể về 1 việc đã xảy ra
Tối  hôm đấy anh đã làm gì?
"Tôi slept với cô ấy"

Hiện tại hoàn thành:
Mày đã làm được gì nàng rồi?
"Tao have slept với cô ấy"

Hiện tại đơn (giản)
Buổi tối mày thường ngủ với ai?
"Tao sleep với cô ấy"

Quá khứ hoàn thành
Mày nói chồng con bé thế nào?
 Tao nói là tôi had slept với cô ấy"

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Mày đang làm gì với con bé thế?
"Tao have been sleeping ..."

Tương lai, tương lai tiếp diễn
Giờ mày định làm gì tiếp với em nó tối nay đây?
"Tao will sleep ...",
"Tao will be sleeping ..."

Hiện tại tiếp diễn dùng như tương lai:
Tối nay mày có dự định gì chưa?
I am going to sleep ...

Phóng tác dựa trên nguyên bản của @NewVegas
Ví dụ cái câu "Tôi ngủ với cô ấy" trong tiếng Việt thì cũng chả biết được là chú này đã ngủ với cô ấy chưa hay đang xung phong ngủ với cô ấy, nói chung phải thêm vài câu ngữ cảnh mới biết được. Tiếng Anh thì chỉ cần căn vào thì là biết hết, ví dụ "Tôi slept với cô ấy" có nhẽ là 1 lời tự thú với chồng cô ta, còn "Tôi have slept với cô ấy" tức là đang khoe kinh nghiệm mới lỵ thằng bạn, nếu "Tôi sleep với cô ấy" thì tức là việc này thường xuyên như quả đất quay quanh mặt giời, nhưng "Tôi had slept mới cô ấy" thì nhẽ đâu anh ý ngủ xong đi ra ngoài gặp chồng cô ấy và kể lại cho thằng bạn, hay "Tôi have been sleeping ..." là lúc anh ý đang tắm cho sạch, và "Tôi will sleep ...", "Tôi will be sleeping ..." thì chắc bạn biết là gì rồi đấy.
4277 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết