Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Tiền chẳng là gì gì to tát

Đơn giản là nếu ta có nó rồi thì ta ko còn mất time ngồi nghĩ cách kiếm ra nó nữa (mà sẽ còn time nghĩ việc khác)
4269 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi chelx , friday1 người nữa
Website liên kết