Avatar's phieu

Ghi chép của phieu

Bạn muốn làm kem vani?

Kem vani, kem vani

Bạn muốn làm kem vani ?

Hãy sơn một cánh cửa tím vàng be bé

Trổ một khuông cửa sổ xinh xinh

Rồi ngồi bên ô cửa mở hé

Cùng một chảo nhỏ kêu lanh canh, lanh canh

Gọi mùa đông về.

 

(Ông lão bán kem vani - Tủ sách Alpha Kids)


4631 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , greenleaf8x
Website liên kết