Avatar's hoanganh_dk

Ghi chép của hoanganh_dk

Phụ nữ thật khó hiểu

Phụ nữ thật là khó hiểu: yêu anh A một cách say đắm( A là một thằng khốn nạn ), không yêu anh B nhưng lại không muốn anh B thôi yêu mình và cuối cùng lại đi kết hôn với anh C( không biết là thằng bỏ mịa nào)
4138 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Ngocxit0t , Buon_cuoi_that2 người nữa
trung__123
123nono
12 năm trước· Trả lời
hoanganh_dk
123nono
12 năm trước · Trả lời
Buon_cuoi_that
123nono
12 năm trước· Trả lời
cuong205a
123nono
12 năm trước · Trả lời
ZannisQ
123nono
12 năm trước · Trả lời
Jen0504
123nono
12 năm trước · Trả lời
Nhanai
123nono
12 năm trước · Trả lời
hoanganh_dk
123nono
12 năm trước· Trả lời
vadaihiep
123nono
12 năm trước· Trả lời
hoanganh_dk
123nono
12 năm trước · Trả lời
Website liên kết