Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Trinh trắng

1910: Chữ Nôm ta đang mất trong sáng vì chữ quốc ngữ. Dần dần ta sẽ mất gốc.
2010: Tiếng Việt ta đang mất trong sáng vì tiếng tây. Dần dần ta sẽ mất gốc.

1910: Bọn trẻ bây giờ chạy theo âu phục chả làm được gì ra hồn như thế hệ ta đâu.
2010: Bọn trẻ bây giờ chạy theo LX chả làm được gì ra hồn như thế hệ ta đâu.
4127 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi h2o , duongminhviet10 người nữa
Yuriko_Matsui
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
riarebrand
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết