Avatar's bboytrung

Ghi chép của bboytrung

CUNG CHÚC TÂN XUÂN , MEO MEO

E hèm ... Năm mới tui xin đại diện cho những gia đình khó khăn , cho những trẻ em nghèo hiếu học , những người vô gia cư , và các nạn nhân của những cơn bão vừa qua trên đất nước ta , xin chúc mừng các bác ăn tết thật xa hoa và lãng phí ^^! em xin hết ạ.....
4688 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết