Avatar's 113114115

Ghi chép của 113114115

Sáng ngày ra lại chát vs 1 em thích SH. Buồn cười vãi cả L =)

Sáng ngày ra lại chát vs 1 em thích SH. Buồn cười vãi cả L =))

°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... (12/31/2010 8:20:24 AM): ma thuj a dung ru thang thanh dj
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... (12/31/2010 8:20:30 AM): a dj 1mjnh thuj
»sHoCk« »sHoCk« (12/31/2010 8:19:58 AM): sao k
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... (12/31/2010 8:20:33 AM): nh0'
»sHoCk« »sHoCk« (12/31/2010 8:20:05 AM): đi cho em đỡ ngại
»sHoCk« »sHoCk« (12/31/2010 8:20:08 AM): k lại kêu
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... (12/31/2010 8:20:43 AM): ke
»sHoCk« »sHoCk« (12/31/2010 8:20:11 AM): 
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... (12/31/2010 8:20:46 AM): kh0ng sa0
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... (12/31/2010 8:20:52 AM): a ma dj v0j aj la
»sHoCk« »sHoCk« (12/31/2010 8:20:21 AM): thế thì
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... (12/31/2010 8:20:55 AM): e dj ve day'
»sHoCk« »sHoCk« (12/31/2010 8:20:26 AM): điên à
»sHoCk« »sHoCk« (12/31/2010 8:20:29 AM): a đi 1 mình
»sHoCk« »sHoCk« (12/31/2010 8:20:34 AM): mà đừng rủ ai nhé
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... (12/31/2010 8:21:12 AM): uh`
»sHoCk« »sHoCk« (12/31/2010 8:20:43 AM): k a k biết chém gió
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... (12/31/2010 8:21:16 AM): ah
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... (12/31/2010 8:21:19 AM): e pa0 nay`
»sHoCk« »sHoCk«: gì cơ 
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: a dj xe gj thj dj
»sHoCk« »sHoCk«: 
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: dung dj djm nh0'
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: pan e kh0ng thjch dau
»sHoCk« »sHoCk«: anh đi zim mà
»sHoCk« »sHoCk«: 
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: ke a
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: e kh0ng pjet dau
»sHoCk« »sHoCk«: SH á
»sHoCk« »sHoCk«: anh k có đâu
»sHoCk« »sHoCk«: 
»sHoCk« »sHoCk«: nghe đến zim dừng hình luôn 
»sHoCk« »sHoCk«: chán các nàng lắm
»sHoCk« »sHoCk«: =)
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: kh0ng phaj
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: e xe gj thj xe
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: nhung ma cu dim la
»sHoCk« »sHoCk«: sao sao
»sHoCk« »sHoCk«: a thích đi mỗi zim thôi
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: ke a
»sHoCk« »sHoCk«: Thế thích xe gì
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: gj cung duoc
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: tru djm ge
»sHoCk« »sHoCk«: 
»sHoCk« »sHoCk«: zim thái đấy nàng ạ
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: ke a
»sHoCk« »sHoCk«: nhà anh mua 39tr từ năm 92
»sHoCk« »sHoCk«: 
»sHoCk« »sHoCk«: Nhiều thằng còn mơ ước mà ko được
»sHoCk« »sHoCk«: thích xe gì
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: da 
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: pa0 gj cung du0c
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: tru zjm ghe
»sHoCk« »sHoCk«: Zim ghẻ là cho bon tập đú đi đua nhé
»sHoCk« »sHoCk«: zim có nhiều loại lắm
»sHoCk« »sHoCk«: đừng nói thế a ngịa
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: vag
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: kh0ng thuj
»sHoCk« »sHoCk«: cười vãi
»sHoCk« »sHoCk«: wave S nhớ
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: mat day
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: kh0ng nc nua
»sHoCk« »sHoCk«: 
»sHoCk« »sHoCk«: lại thế nữa 
»sHoCk« »sHoCk«: nhưng sao
»sHoCk« »sHoCk«: bọn e k thích zim
»sHoCk« »sHoCk«: ?
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: kh0ng
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: ghet lam
»sHoCk« »sHoCk«: Thanh niên giờ toàn đi zim thôi
»sHoCk« »sHoCk«: thực ra Sh bh nhà ai chả mua được
»sHoCk« »sHoCk«: nhưng để phục vụ mục đích ăn chơi
»sHoCk« »sHoCk«: thì k có đâu em ạ 
»sHoCk« »sHoCk«: tùy người thôi
»sHoCk« »sHoCk«: 
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: uk
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: thuj nh0'
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: chan'
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: dj ch0j day
»sHoCk« »sHoCk«: uhm`
»sHoCk« »sHoCk«: 
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... đang trả lời...
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: pp
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... đã thoát Messenger. (12/31/2010 8:31 AM)
Vâng và xì tin nó là như thế đấy alt. Xoay quanh cũng chỉ là cái xe thôi alt
Toppic này lập ra k phải để mục đích dìm hàng hay này nọ. Nhưng để nói về phong cách sống của 1 bộ phận các bạn trẻ. Nói điêu mình là con chó,cả nhà chết alt. Ảnh em nó đây
alt
alt
alt

P/s: Mọi người CM lịch sự nhé vì dù sao em ấy cũng chơi cùng thằng em mình. Và nếu ai biết Vy thì cũng đừng cho xem cái Tpic này. Mình k muốn e ấy buồn.
4000 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi bemeo38 , cucaiduong2 người nữa
113114115
123nono
11 năm trước· Trả lời
113114115
123nono
11 năm trước· Trả lời
live2ride
123nono
11 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
123nono
11 năm trước· Trả lời
cucaiduong
123nono
11 năm trước· Trả lời
tiner
123nono
11 năm trước· Trả lời
cucaiduong
123nono
11 năm trước· Trả lời
113114115
123nono
11 năm trước· Trả lời
cucaiduong
123nono
11 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
123nono
11 năm trước· Trả lời
113114115
123nono
11 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
123nono
11 năm trước· Trả lời
live2ride
123nono
11 năm trước· Trả lời
Website liên kết