Avatar's rhonelion

Ghi chép của rhonelion

Tiêu chuẩn nào cho a e :-"

Tiêu chuẩn làm người năm 2011 mới được công bố như sau: chỉ hút thuốc, không uống rượu (Lâm Bưu) thọ 63 tuổi, chỉ uống rượu, không hút thuốc (Chu Ân Lai) thọ 73 tuổi, vừa uống rượu, vừa hút thuốc (Mao Trạch Đông) thọ 83 tuổi, vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài (Đặng Tiểu Bình) thọ 93 tuổi, vừa uống rượu, vừa hú......t thuốc, vừa đánh bài lại có cả vợ bé (Trương Học Lương) thọ 103 tuổi, không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bài cũng không có bạn gái, chỉ làm người tốt việc tốt (Lôi Phong) hưởng dương 23 tuổi. Các đồng chí nghĩ xem mình nên làm người nào. Chúc các anh, các đồng chí năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc! Nếu có thêm con riêng thì có thể thọ đến 130 tuổi!!!!

PS: sưu tầm :d
source: FB

4200 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Hara , gachua6 người nữa
WhY_L0vE
123nono
12 năm trước· Trả lời
kairy
123nono
12 năm trước· Trả lời
WhY_L0vE
123nono
12 năm trước· Trả lời
rhonelion
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết