Avatar's kairy

Ghi chép của kairy

Cắt tóc =))

Vào quán cắt tóc.
- Cắt thế nào hả e?
- A muốn làm gì thì làm.
- :o :o
- Ờ thì ko để ngôi nữa, muốn làm gì thì làm :))


4123 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Danghoan , chelx1 người nữa
mr_zeroxxx
123nono
12 năm trước· Trả lời
kairy
123nono
12 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
12 năm trước· Trả lời
Catalunya
123nono
12 năm trước· Trả lời
WhY_L0vE
123nono
12 năm trước· Trả lời
HuongLai
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết