Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Tai nạn giao thông, chiến tranh, và những con số (đáng để suy ngẫm)

Bài viết nhân sự kiện Ông Táo 2010, các số liệu được làm tròn và so sánh cho dễ nhớ:

Số người VN chết vì TNGT:
1 ngày có 30 người chết vì TNGT
=> 1 tháng chết 900 người
=> 1 năm chết 11.500 người

So với số binh sĩ Mỹ tử trận trong 2 cuộc chiến lớn:
Chiến tranh VN 20 năm => chết 58000 (=5 năm TNGT VN. Nhanh gấp 4 lần)
Chiến tranh Iraq 7 năm => chết 4500 binh sĩ (=5 tháng TNGT VN. Nhanh gấp 17 lần)

So với quân số:
- chết 1 ngày = 1 trung đội (20-50 lính)
- chết 1 tháng = 1 tiểu đoàn (600-1500 lính)
- chết 1 năm = 1 sư đoàn (10000-20000 lính)
4247 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi riarebrand , mr_zeroxxx3 người nữa
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
amerjcan
123nono
12 năm trước· Trả lời
life_04go
123nono
12 năm trước· Trả lời
amerjcan
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
life_04go
123nono
12 năm trước· Trả lời
otoben
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết