Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Chủ đề boy, girl, từ viết tắt (nhân ngày Va Linh Tinh)


  • ABCDEFG là viết tắt của từ"A Boy Can Do Everything For Girl"có nghĩa là "con trai có thể làm tất cả mọi thứ vì con gái " để rồi được đáp lại là GFEDCBA viết tắt của "Girl Forgets Everything Done,Catches (new) Boy Again "có nghĩa là "Con gái quên hết mọi việc đã được làm và "cua" một bạn trai mới

  • 4247 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
    được loan tin bởi bibu_robin , Krad
    Website liên kết