Avatar's HuongLai

Ghi chép của HuongLai

OMG =))

°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: đố cháu
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: 226
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: trừ
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: 187
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: = bnhiu?
Hiền Vũ Huy: @@
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: 39
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: nhỉ
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
Hiền Vũ Huy: 38
Hiền Vũ Huy: @@
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: ơ
Hiền Vũ Huy: ờ
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: 16-7
Hiền Vũ Huy: 39 @@
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
Hiền Vũ Huy: vãi cháu
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: post fb đê
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
Hiền Vũ Huy: thui mừ
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
Hiền Vũ Huy: tại cháu search ko thấy
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: ừa
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: bụt
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: tưởng
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: bụt
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: dốt toán rùi
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: cháu
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
Hiền Vũ Huy: ứ phải
Hiền Vũ Huy: tính nhẩm mừ
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: bụt
Hiền Vũ Huy: bụt cháu mình quen chơi máy tính rùi
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: cố tình viết thế
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: để đặt cột dọc rùi mà
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
Hiền Vũ Huy: thế quái nào lại trừ ra 8 @@
Hiền Vũ Huy: mà cũng tại bụt
Hiền Vũ Huy: tự nhiên
Hiền Vũ Huy: đang danh lam
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
Hiền Vũ Huy: nhảy lun sang toán @@
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: đổi gió mà
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: tại
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: bụt nghĩ
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: nhớ số 187 thì dễ
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: số kia
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: khó
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: nên tính trừ đi
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: rùi nếu ai hỏi hoàn thành năm bnhiu
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: sẽ cộng vào
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: cho dễ nhớ
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
Hiền Vũ Huy: OMG
Hiền Vũ Huy: post note LH đê
4425 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
HuongLai
123nono
13 năm trước· Trả lời
chelx
123nono
13 năm trước· Trả lời
HuongLai
123nono
13 năm trước· Trả lời
chelx
123nono
13 năm trước· Trả lời
HuongLai
123nono
13 năm trước· Trả lời
chelx
123nono
13 năm trước· Trả lời
HuongLai
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết