Avatar's kingland

Ghi chép của kingland

Xì hơi

Lắm chú rỗi hơi đi xì hơi
Người ta li dị cũng úi giời
Người ta lấy chồng cũng xời ơi 

Không làm không học chỉ thích mơi 
Thấy chuyện thiên hạ tranh nhau bới 
Không hiểu cũng phải phun vài lời 

à

Chắc thế mới là (dân) chơi  

8->

4370 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi OTL , Achilles5 người nữa
RuanGe
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết