Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Lập kế hoạch không phải là để bị cảm thấy tù túng bởi công việc

Mà lập kế hoạch là để giải thoát khỏi công việc. Tập trung vào sáng tạo.
4243 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi chelx
Website liên kết