Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Nói trước tòa (1)

 • Thưa quan toà, nếu tôi cho 1USD vào cái máy bán nước giải khát tự động, lon COCA COLA rớt ra thì cái lon đó là của tôi hay của cái máy ?"

 • 4247 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
  được loan tin bởi Grarandos , chelx
  chelx
  123nono
  12 năm trước· Trả lời
  Website liên kết